Επιλογή Γλώσσας:
null
null

2008

Възпитаник на Факултет по топлохидравлика (Професионално училище)
null
null

2010

Възпитаник на Факултет по автомобилно инженерство
null
null

2013

Възпитаник на Инженерен факултет по морепалавателни средства и плавателни съдове за отдих (IEK  – Керацини)
null
null

ОПИТ

7 години опит като техник на двигатели за морепалавателни средства